Close

Dobre premyslený prístup k AI vám umožní rýchlejšie a efektívnejšie škálovať. IBM prístup spočíva v kombinácii generatívneho AI s tradičnými technikami strojového učenia. Generatívna AI poskytuje škálovateľnosť prostredníctvom modelov, ktoré sú trénované na neoznačených údajoch. Tradičné techniky strojového učenia ponúkajú detailné ladenie a prispôsobenie pomocou označených údajov na zvýšenie presnosti. Zoznámte sa s IBM watsonx.ai™, s podnikovou AI pre AI tvorcov. Rozvíjajte sa s naším novým štúdiom pre AI modely a strojové učenie. Používatelia watsonx.ai môžete využiť modely rôznymi spôsobmi, vrátane prístupu k opensource modelom, propietárnym modelom IBM, modelom špecifickým pre danú doménu, alebo si vytvorte vlastné modely.

Vytvárajte aplikácie AI za zlomok času, so zlomkom údajov.

Staňte sa ”prompt” hackerom vďaka nástroju Prompt Lab.
Vylaďte modely so svojím podnikovými údajmi iba na 5 klikov. Vaše údaje a modely zostávajú iba vaše, súkromné a zabezpečené v Tuning Studio.

Časti watsons.ai štúdia

Umelá inteligencia AI

• Spravujte úlohy, ako je generovanie a extrakcia obsahu s Hugging Face modelmi, ktoré vybrala IBM.

• Použite prompting na sumarizáciu dokumentov, vytvorenie obsahu pre marketingové kampane, extrahujte informácie z neštruktúrovaných textov a mnoho ďalšieho.

• Využite APIs a SDKs na integráciu generatívnej AI s aplikáciami.

Strojové učenie

• Vytvárajte, trénujte a nasadzujte modely strojového učenia s MLOps štúdiom na kolaboráciu.

• Vytvorte riešenia pre matematické programovanie pre riešenie prípadov použitím optimalizácie rozhodovania.

• Automatizujte prípravu dát, prípravu modelov, vývoj nových funkcionalít a optimalizáciu hyperparametrov.

• Príprava dát a prediktívne strojové učenie s vizuálnym modelovaním.

• Prepojte prípravené údaje a prediktívne strojové učenie s vizuálnym modelovaním.

• Získajte kompletné API a SDK pre integráciu aplikácií.