Close

Pearson VUE Authorised Test Center

Pearson VUE je svetovou jednotkou počítačového testovania v oblasti informačných technológií, akademických, vládnych a profesionálnych testovacích programov.

Ako držiteľ štatút Pearson VUE Authorised Test Center sme súčasťou celosvetovej siete testovacích centier, na pôde ktorých sa zabezpečuje nezávislé testovanie v rámci certifikačných programov renomovaných IT programov.

Priebeh testovania:

 • Kontrola totožnosti
  Pred začatím skúšky sa overuje vaša identita predložením dvoch preukazov, na jednom z nich musí byť fotografia aj podpis, na druhom stačí podpis.
 • Vypisovanie nevyhnutných dokumentov
  Vyplníte dokumenty Log Sheet a Candidate Rules Agreement.
 • Elektronický podpis a fotografia
  Elektronicky sa podpíšete, potom vás odfotografujeme.
 • Odloženie vecí a príprava skúšky na počítači
  Kým sa na počítači prichystá vaša skúška, vy si odložíte všetky osobné a elektronické veci do skrinky.
 • Posledná kontrola pred testom
  Skontrolujeme, či so sebou nemáte nepovolené materiály a hodinky na ruke.
 • Začíname
  Dostanete od nás jeden erasable noteboard a fixku. Následne môžete začať so skúškou.
 • Transparentnosť skúšky
  Počas testovania je prítomný administrátor, ktorý zabezpečuje transparentnosť skúšky.
 • Výsledok skúšky
  Po skončení testovania odovzdáte erasable noteboard a podpíšete sa na Log Sheet. V prípade, že sponzor danej skúšky umožňuje vytlačenie výsledku priamo v testovacom centre, váš výsledok vám odovzdáme.

Slider Title

Short Excerpt

See More

V prípade záujmu nás kontaktujte:

Loading

Radoslav Veteška

IBM Sales Support
rveteska@edsystem.sk
+421 918 909 626