Close

22. novembra 2022

Prispôsobte detekčné stratégie bezpečnostnej politike vašej firmy

Prispôsobte odhaľujúce stratégie vašim interným požiadavkám a benefitujte z vedomostnej bázy MITRE ATT&CK, ktorá hrozby vyhodnotí a navrhne účinnú stratégiu zneškodnenia.

Chceli by ste posilniť ochranu vašich firemných zariadení, no obávate sa ako komplikované bude zlúčiť existujúce bezpečnostné politiky a infraštruktúru s novým riešením?

ReaQta môžete nasadiť ako do cloudovej tak do lokálnej infraštruktúry. Nainštaluje sa za niekoľko sekúnd bez zložitej integrácie. Môžete si ponechať aj váš súčasný antimalvérový systém, s ktorým bude bez problémov koexistovať.

Prispôsobte si detekčné stratégie

Máte striktnú firemnú bezpečnostnú politiku alebo požiadavky? ReaQta umožňuje vytvárať si vlastné detekčné stratégie, ktoré umožnia hladké prepojenie s existujúcimi opatreniami.

Riešenie poskytuje úplný prehľad o správaní používateľov a používaní aplikácií, čo významne prispieva k zlepšeniu dodržiavania pravidiel firmy, či organizácie.

K vyššej bezpečnosti prispieva aj automatické aktivovanie aktualizácií v celej firme bez nutnosti reštartovania koncových zariadení, či výpadku ich činnosti.

Zneškodnite útok s funkciou MITRE ATT&CK

IBM ReaQta poskytuje 24×7 monitorovanie, sledovanie a detekciu. Pomáha identifikovať a sledovať aj tie najsofistikovanejšie hrozby, ktoré odstráni ihneď po detekcii a minimalizuje tak riziko prerušenia služieb IT podpory biznisu. K prerušeniu služieb nedochádza ani v priebehu riešenia „živého“ incidentu.

Užitočná funkcia MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques) klasifikuje útok a vytvorí preň stratégiu zneškodnenia. Využíva na to knižnicu plnú modelových situácií, vizualizácií útokov a behaviorálne stromy o kybernetických útočníkoch a životnom cykle útoku.

ReaQta takto dokáže útok rozoznať, vyhodnotiť jeho fázu a predpokladať ďalšie kroky. Podľa toho ponúkne kompletný návod na nápravu. Nápravu môžete urobiť automaticky alebo na diaľku jedným kliknutím bez toho, aby sa prerušili služby alebo museli reštartovať zariadenia.

Viac o tom ako ReaQta využíva AI na Detekciu a reakciu na kybernetické útoky sa dočítate v tomto článku.